sas 001W niedzielę 29.05.2022r.  na Bulwarze nad Wisłą spotkali się instruktorzy, którzy przygotowywali specjalny numer Sandomierzanina poświęcony Obozom Harcerskim w Przebrnie. Na spotkanie przybyli:
druh hm Janusz Orawiec, były Komendant Hufca ZHP w Sandomierzu, który rozpoczął organizację obozów na Mierzei Wislanej,
druh hm. Zygmunt Dusza Komendant pierwszego turnusu oraz
druh hm. Witold Targowski, komendant drugiego turnusu w Przebrnie w 1975 roku, a także komendanci i członkowie kadry obozowej, którzy uczestniczyli w wielu obozachw Przebrnie.
Wielu nie widziało się przez wiele lat. Z zainteresowaniem przeglądali Sandomierzanina, odszukiwali się na zdjęciach. Wróciły wspomnienia, opowieściom z obozów nie było końca.
Instruktorzy wpisywali sobie nawzajem do otrzymanych egzemplarzy autografy i krótkie notaki. Będzie to miła pamiątka ze spotkania po latach.
Jeden wpis był bardzo optymistyczny „Czekamy na następne 45 lat”! Wielu instruktorów nabywało po kilka egzemplarzy dla swoich dzieci, przyjaciół.
Druh hm. Jan Orawiec podziękował inicjatorom opracowania i włożonej pracy w przygotowanie tej harcerskiej historii sandomierskich obozów harcerskich w Przebrnie: druhowi hm. Witoldowi Targowskiemu, druhnie hm. Urszuli Chabel, oraz druhowi:
hm. Czesławowi Rączkiewiczowisp czeslaw, wieloletniemu Komendantowi Hufca i organizatorowi obozowej akcji letniej w Przebrnie od 1993 roku, który niestety nie doczekał się wydania tego specjalnego numeru Sandomierzanina, gdyż odszedł na Wieczną Wartę.
Trudno wyobrazić sobie takie spotkanie po latach bez znanych i lubianych piosenek harcerskich. O oprawę muzyczną zadbał dh Sławek Bogdański.
 
Zachęcając byłych uczestników obozów harcerskich i obecnych w Przebrnie do nabycia Numeu Sopecjalnego Sandomierzanina zapraszamy do Komendy Hufca ZHP w Sandomierzu.
„Zadanie publiczne współfinansowane jest przez Gminę Miejską" Copyright © 2010 - 2022, by Rachid Hemine. Wszelkie prawa zastrzeżone.