krajka 2022 101Po dwóch latach przerwy, spowodowanej pandemią, w Publicznej Szkole Podstawowej w Liśniku Dużym znowu zabrzmiały piosenki spod znaku harcerskiej lilijki. Zuchy, harcerze, instruktorzy a także osoby niezrzeszone z województw lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, przybyły do Liśnika aby uczestniczyć w IV Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Krajka”.
Lubelska Kurator Oświaty, Pani Teresa Misiak objęła patronatem tegoroczną edycję festiwalu.
Publiczność zgromadzona w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Liśniku Dużym obejrzała 14 prezentacji zespołów i solistów. W sumie wystąpiło blisko 70 uczestników.
Prezentacje oceniane były przez komisję artystyczną, w skład której wchodzili:
Przewodniczący - mgr Roman Biss – muzykolog i muzyk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie, Kontrabasista w Kapeli Ludowej z Gościeradowa.
Dominika Nawrocka – solistka w Kapeli Ludowej z Gościeradowa a wcześniej wokalistka w Zespole Tańca Ludowego UMCS w Lublinie. Laureatka wielu konkursów wokalnych.
Druh podharcmistrz Dariusz Mróz, Leśniczy w Leśnictwie Stawki, pracownik Nadleśnictwa Gościeradów, Komendant V Szczepu Harcerskiego „Brzask” Zaklików.
Rafał Wieprzek – muzyk, instrumentalista, kapelmistrz Orkiestry Dętej w Zdziechowicach, członek Orkiestry Dętej MDK w Stalowej Woli oraz Kapeli Ludowej z Gościeradowa.
Komisja przyznała nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach: soliści i zespoły.
Wśród solistów nagrody otrzymali: I miejsce - Oliwia Winiarczyk reprezentująca 8 Drużynę Harcerską "WATRA" im. Leona Frankowskiego z Gór Wysokich. Miejsce II ex aequo: Natalia Olszówka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeciechowie oraz Daria Kowalska z 25 Drużyny Harcerskiej „Białe Wilki” im. Wł. Jasińskiego ps. „Jędruś” z Liśnika Dużego. III miejsceex aequo:Julia Tomalaz 25 Drużyny Harcerskiej „Białe Wilki” oraz hm. Zbigniew Partyka przyboczny 54 Stalowowolskiej Drużyny Harcerskiej im. ppor. Bronisława Kochana.
W kategorii zespołów I miejsce zdobył zespół „Majstry” z 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej im. "Jędrusiów" ze Starachowic. II miejsce przyznano ex aequo: 8 Drużynie Harcerskiej "WATRA" z Gór Wysokich oraz 25 Drużynie Harcerskiej „Białe Wilki” z Liśnika Dużego. III miejsce zdobyły ex aequo: 18 Gromada Zuchowa "Leśne duszki" z Annopola, Duet Alicja i Marika z Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczecynie i 54 Stalowowolska Drużyna Harcerska.
Komisja przyznała również wyróżnienia zespołowi „Krzemień” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeciechowie oraz 20 Środowiskowej Drużynie Harcerskiej "Nadwiślańskie Trampy" z Annopola.
Laureatom wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe i upominki ufundowane przez sponsorów: Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa, Firmę „Erkado” z Gościeradowa, Nadleśnictwo Gościeradów, Gminę Gościeradów, Sklep Lewiatan Gościeradów, Sklep Muzyczny „Music Mix” z Sandomierza.
Organizatorami festiwalu byli: Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Wierzchowskiej w Liśniku Dużym, 25 Drużyna Harcerska „Białe Wilki” z Liśnika Dużego, Hufiec ZHP im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu, Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie.
Zapraszamy na kolejną, piątą edycję festiwalu, już za rok!
Komendant festiwalu, pwd. Maciej Niemczycki
„Zadanie publiczne współfinansowane jest przez Gminę Miejską" Copyright © 2010 - 2022, by Rachid Hemine. Wszelkie prawa zastrzeżone.