Get Adobe Flash player
Na stronie Hufca pojawiła się nowa zakładka Dyżury Komendy Hufca. Jest to kalendarz, w którym, na bieżąco publikowane będą informacje o dyżurach Komendantki, poszczególnych członków Komendy Hufca,namiestników, szefów i członków zespołów funkcjonujących w naszym Hufcu. Będzie można sprawdzić daty najbliższych spotkań, konkursów, rajdów, imprez harcerskich i turystycznych.
Zapraszam do zaglądania i śledzenia wydarzeń pojawiających się w hufcowym kalendarzu.
Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
hm. Ewa Miękina, komendantka hufca