Get Adobe Flash player

 

II. Repertuar:

Każdy uczestnik recytuje jeden wiersz i fragment prozy związany z tematyką konkursu, pamiętając o tym, by do minimum ograniczyć gesty ilustracyjne. Łączny czas prezentacji w kategorii I nie może przekroczyć 5 minut, w pozostałych kategoriach do 7 minut. Jury zastrzega sobie prawo przerwania recytacji przekraczającej czas regulaminowy.

III. Cele konkursu:

- Wspieranie i promocja twórczości artystycznej dzieci i młodzieży;
- Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci i mlodzieży;
- Propagowanie piękna poezji polskiej wśród dzieci i młodzieży;
- Upowszechnianie słowa i sztuki recytacji;
- Budowanie i podtrzymywanie tożsamości kulturowej;
- Inicjowanie i wspieranie wszelkich form aktywności społecznej, a przede wszystkim aktywności artystycznej.

 

IV. Uczestnicy:

- zuchy, harcerki i harcerze, instruktorki i instruktorzy,
- dzieci i młodzież szkolna.

 

 

V. Kategorie wiekowe:

Kat. I: klasy I - III szkoły podstawowej,
Kat. II: klasy IV - VI szkoły podstawowej,
Kat. III: klasy I - III gimnazjum,
Kat. IV: klasy I - III szkoly średniej,
Kat. V: powyżej 19 lat.

VI. Kryteria oceny:

- dobór repertuaru,
- kultura słowa, - interpretacja,
- ogólny wyraz artystyczny.

VII. Odpłatność:

Odpłatność za udział w konkursie wynosi 6zł. Wpłaty należy dokonać przy oddawaniu zgłoszenia w Komendzie Hufca lub bezpośrednio po przybyciu na konkurs.

VIII. ZGŁOSZENIA:

Karta zgłoszenia do pobrania tutaj:     

Zgłoszenia do 8 marca 2011 należy kierować na adres:

KH ZHP
ul. Sokolnickiego 10
27-600 Sandomierz
skr. pocz. 92

lub mailowo: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Do zobaczenia na scenie!

CZUWAJ!