Get Adobe Flash player

Start rozpoczął się apelem pod pomnikiem Zawiszy Czarnego w Garbowie Starym miejscu narodzin Zawiszy Czarnego .Po apelu uczestnicy zwiedzili salę pamięci Zawiszy Czarnego następnie wzięli udział w Rajdzie „Nasz Region” promującym naszą małą Ojczyznę oraz akcję „Dzień bez samochodu” i wyruszyli i trasą długości blisko 15 km przez Gałkowice, Kichary, Rzeczycę Suchą szlakiem św. Jakuba do Sandomierza. Chwilami pogoda nie sprzyjała wędrówce, ale wszyscy po kilkugodzinnym marszu dotarli na miejscem wspólnego spotkania pod pomnikiem Jana Pawła II. Modlitwą i złożeniem wiązanki kwiatów pod pomnikiem Ojca Świętego zakończono spotkanie na Placu Papieskim. Cała grupa kolumną marszową przeszła na bulwar im. Marszałka Piłsudskiego, gdzie czekał ciepły posiłek i wiele atrakcji . Do godzin wieczornych trwały zabawy i koncert młodych wokalistek z zespołu Siostry z Tarnobrzegu. Następnie uczestnicy udali się do miejsc swojego zakwaterowania. Najwytrwalsi, czyli reprezentacje klas wojskowych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu swój nocleg zorganizowali w namiotach nad Wisłą. Po kolacji wszyscy spotkali się na harcerskim ognisku na wirydarzu dominikańskiego konwentu, a obecny na spotkaniu bp Krzysztof Nitkiewicz wygłosił harcerską gawędę. W godzinie Apelu Jasnogórskiego druhowie uczestniczyli we wspólnej Eucharystii pod przewodnictwem Pasterza diecezji, którą koncelebrowali harcerscy kapelani. - Nowy rok harcerskiej działalności to nowe zadania, biwaki i obozy, które będą okazją do zacieśnienia wzajemnych relacji, do zdobywania kolejnych sprawności i stopni. Będzie to dla was źródłem wielu radości i satysfakcji. Nie możemy jednak zapominać, że harcerstwo jest służbą Bogu, bliźniemu i ojczyźnie. Zdobywane doświadczenia i umiejętności, mają pomagać lepiej służyć. Na tym polega prawdziwa wielkość harcerza i każdego chrześcijanina - mówił do harcerzy bp Nitkiewicz. Nocna gra „Poszukiwanie skarbów” na terenie Starego Miasta zakończyła pierwszy dzień zlotu.

Dzień drugi rozpoczął się na bulwarze nad Wisłą podsumowaniem rajdu i gry nocnej. Wręczono drobne nagrody i pamiątkowe dyplomy. Następnie uczestnicy „Harcerskiego Startu” czynnie włączyli się w akcję „ Promocja Zdrowego stylu życia poprzez sport i rekreację” zorganizowaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu . Zuchy i harcerze wzięli udział w licznie przygotowanych konkursach : rowerowy tor przeszkód, zawodach kajakarskich. Równocześnie animatorzy z grupy Yapa Studio prowadzili zabawy muzyczne i taneczne oraz gry i konkurencje sportowe na wesoło.
Przeprowadzone zostały konkurencje z wykorzystaniem urządzeń pneumatycznych, z których można było skorzystać bez ograniczeń wiekowych. Ciepły posiłek i degustacja zdrowej żywności przygotowanej przez młodzież z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu to kolejne atrakcje dla uczestników Harcerskiego Startu. Na zakończenie każdy uczestnik harcerskiego spotkania wybił sobie pamiątkową monetę z Herbem Miasta Sandomierza i Podziemnej Trasy Turystycznej.


Współorganizatorzy:
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Sandomierzu, Diecezja Sandomierska, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu, CM „Rokitek”, PHU „Jap”, Sandomierskie Centrum Kultury, KP Policj w Sandomierzu, KP Staraży Pożarnej w Sandomierzu, Grupa Sadownicza Owoc Sandomierski,  PTTK oddz. Sandomierz, Kluby i Stowarzyszenia Sportowe.