ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Sandomierz
27-600 Sandomierz, ul. Puławiaków 2

 zhp logo zielone 220x220

 tel. 15 832 22 62

Konto główne
PKO BP o/Sandomierz: 92 1020 4926 0000 1902 0034 0877

Konto "WSPARCIE"
PKO BP o/Sandomierz: 80 1020 4926 0000 1902 0119 7797

Konto "SKŁADKI CZŁONKOWSKIE"
PKO BP o/Sandomierz: 70 1020 4926 0000 1602 0117 8433

„Zadanie publiczne współfinansowane jest przez Gminę Miejską" Copyright © 2010 - 2022, by Rachid Hemine. Wszelkie prawa zastrzeżone.