Przygotował hm. Witold Targowski

Zajrzyj tu jeszcze raz, kronika będzie aktualizowana w miarę możliwości bowiem jest dużo zdjęć do obróbki.