Historia Sandomierskiego Harcerstwa ma już 112 lat. Rozpoczyna ją pierwsza męska drużyna skautowa założona w roku 1912 przez Stanisława Młodożeńca. Ta konspiracyjna drużyna powstała przy Gimnazjum Rosyjskim (obecnie I LO Collegium Gostomianum ) i przyjęła imię generała Sokolnickiego.

Jakie były dalsze losy harcerstwa w naszym mieście? Te fakty chcemy udokumentować i zapisać, aby je ocalić od zapomnienia.

Pracami nad zebraniem tych informacji zajmuje się Komisja Historyczna, powstała przy Komendzie Hufca ZHP w Sandomierzu. Tu będziemy zamieszczać zebrane materiały i informacje o Harcerstwie Sandomierskim.

Zwracamy się do wszystkich osób, które mogą przekazać nam informacje o osobach działających w harcerstwie, posiadają zdjęcia lub inne pamiątki. Liczymy na współpracę, bo dla wielu z nas, do lat spędzonych w ZHP powraca się miłymi wspomnieniami.

Z harcerskim pozdrowieniem

CZUWAJ!
Komisja Historyczna Hufca ZHP Sandomierz