okladka 01

Chętnych do nabycia Numeru Specjalnego Sandomierzanina zapraszamy do Komendy Hufca ZHP w Sandomierzu, ul. Poławiaków 2 tel. 15 832 22 62 w godzinach pracy podanych w komunikacie. Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów wydania Numeru Specjalnego Sandomierzanina i zakup nowego namiotu na obóz w Przebrnie.

 strona 03

strona 04

strona 77

„Zadanie publiczne współfinansowane jest przez Gminę Miejską" Copyright © 2010 - 2022, by Rachid Hemine. Wszelkie prawa zastrzeżone.